Hyalase - borttagande av filler

Hyalase är en injektionsbehandling som används för att bryta ner hyaluronsyra-baserade fillers vid korrigering av oönskade resultat. Det verksamma ämnet, hyaluronidas, hjälper till att lösa upp och eliminera hyaluronsyra. Behandlingen möjliggör på så sätt snabb och effektiv justering av tidigare estetiska fillersbehandlingar baserad på hyaluronsyra.

Hyalase (hyaluronidase) används av injektionsbehandlare både akut vid komplikation och för att behandla klumpar, asymmetri eller överkorrigering efter misslyckad fillerbehandling med hyaluronsyra. Hyalase är ett läkemedel som innehåller enzym som hjälper kroppen att katalyserera nedbrytningen av Hyaluronsyra. Även den kroppsegna hyaluronsyran bryts till viss del ner i det område man behandlar. Den återbildas snabbt men kan göra att man upplever sig tom och torr i området någon vecka efter behandlingen.

Lag på konsultation

I Sverige är det lag på konsultation minst 48 h innan injektionsbehandling om du tidigare ej besökt kliniken eller om du ej varit på kliniken senaste 6 månaderna för samma behandling. Ansvaret att konsultationen görs i rätt tid ligger på dig som kund. Om bokad behandling ej kan utföras pga konsultation ej är utförd enligt lag debiteras du fullpris på bokad behandling. Konsultation för hyalase görs fysiskt på kliniken.

Boka konsultation HÄR

Under konsultationen tittar vi på möjligheterna att behandla dig och du får information om hur behandlingen går till och vilket priset blir för just din behandling. Du får under konsultationen också möjlighet att ta upp de förväntningar och farhågor du har inför behandlingen samt ställa eventuella frågor som finns.

Om du äter läkemedel, har någon bakomliggande sjukdom (ex autoimmun) eller allergi/överkänslighet är det av största vikt att informera oss om det på konsultationen. Även då du behandlats med injektioner på annan klinik eller gjort annan estetisk behandling/operation. Detta kan påverka behandlingsmöjligheterna.

Under tiden man är gravid eller ammar utför vi inga behandlingar, inte heller under cancer- eller IVF-behandling. Vi utför inte heller behandling om man nyligen varit sjuk, opererats, har pågående infektion eller inflammation i kroppen. Vid kraftig acne eller rosacea behandlar vi ej, inte heller då du har varit hos eller planerar besöka tandläkare.

Konsultation måste har gjorts minst 48 h innan behandling för att du som kund ska ha en betänketid på minst 2 dagar. 

Boka konsultation HÄR

  • Innan behandling påbörjas ska du som kund fyllt i ett ”Informerat samtycke” 
  • Foto tas till journalen
  • Ett patchtest utförs på underarmen 
  • Om ex läpparna ska behandlas appliceras kutan bedövning innan
  • Huden inspekteras och desinficeras före injektionen påbörjas
  • Små mängder av hyaluronidas injiceras i utvalt område i hud eller muskel som ska korrigeras. Detta svider/bränner
  • Huden och behandlingsområdet inspekteras därefter
  • Svullnad och viss rodnad syns direkt efteråt och brukar försvinna inom närmaste dygnen
  • Små blåmärken eller stickmärken i huden kan uppstå och försvinner efter några dagar
  • Efter avslutad behandling sitter man ned på kliniken en stund

Viss effekt av Hyalase kan ses omedelbart i samband med injektionen men vanligtvis ses störts effekt från 48 timmar upp till två veckor efter behandling.

Ny fillersbehandling utförs som tidigast fyra veckor efter hyalase-behandling.

Man behöva göra totalt 2-3 behandlingar med några veckors intervall för att komma åt all filler då filler som legat länge eller en hårdare filler är svårare att bryta ner än en nybehandlad och mjukare filler.

Om du behandlats på annan klinik vill vi att du har med dig information om märke och sort, volym och placering av fillern samt datum för när fillern injicerades.

Om du har gjort en fillersbehandling på annan klinik och har besvär med ömhet, rodnad eller annat tecken på inflammation eller infektion i din filler behandlar vi dig inte. Vi råder då att höra av sig till den klinik som behandlat området.

Ta hand om din kropp

Rekommenderade produkter efter en hyalase behandling